Kursplaner 2023

Startdatum och kursplaner för Jägarskolorna 2023 är nu framtagna och publicerade på vår hemsida Jaktaktiv.se