Kurs

Kurs 403, JÄGARSKOLAN 5 V, START 21 JANUARI 2024

SEK 6,400.00

Teoridel på 30 timmar fördelat på åtta fysiska träffar under 5 veckor.
Kursen avslutas med det teoretiska provet (jägarexamen).

Praktisk skjututbildning samt praktiska proven (jägarexamen) ca 20 timmar genomförs under en helg (två tillfällen under maj och juni månad).

Kursen genomförs enligt nedanstående program.

I avgiften ingår ej priset för ammunition som används vid skjututbildning och skjutproven (jägarexamen). Provavgifter (jägarexamen) till Naturvårdsverket ingår ej.

Vid färre anmälningar än 6 kursdeltagare kommer kursen att ställas in och annan kurs med annat datum för kursstart erbjuds istället.

kurs 403jpg